Najnowszy raport Fitch dotyczący Polski.

W dniu dzisiejszym agencja ratingowa Fitch opublikowała swój najnowszy raport dotyczący Polski. Przewidywania dotyczące wzrostu PKB w najbliższych latach nie uległy zmianie (w stosunku do raportów z grudnia i listopada zeszłego roku).

Przewidywany wzrost PKB na ten i przyszły rok wynoszą odpowiednio 3,0% i 3,2% rok do roku. Agencja zakłada więc przyspieszenie wzrostu – w zeszłym roku, według szacunków, wynosił on 2,8%. Generalnie raport nie zakłada większych zmian w stosunku do wcześniejszych prognoz. Utrzymana została estymacja inflacji, referencyjne stopy procentowe nie powinny ulec zmianie i pozostać na poziomie 1,5 procent (powinna wzrosnąć w roku 2018, do wysokości 2,5 procent).

Z ryzyk agencja wyraźnie podkreśla zagrożenia polityczne – wewnętrzne tarcia mogą wpływać negatywnie na atrakcyjność inwestycyjną Polski.

Pozytywnie na popyt wewnętrzny ma wpływać kilka czynników

  • program 500+
  • zwiększone wykorzystanie funduszy unijnych

W dalszym ciągu mają rosnąć płace, rynek pracy ma ulegać wzmocnieniu. Powinni być z tego zadowoleni pracownicy. Już obecnie rynek pracy jest rynkiem pracownika. Dzięki dalszemu wzrostowi zapotrzebowania na nowych pracowników będą mogli oni dyktować w jeszcze większym stopniu swoje wymagania płacowe.

Author: admin

Share This Post On